Politica de privacitat

INFORMACIÓ A L’USUARI


QUALITY ÒPTICS, SL, (d’ara endavant KROMA ÒPTICS O “nosaltres”) com a Responsable del Tractament, us informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i a la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les vostres dades tal com reflectim en aquesta Política de Privadesa.
En aquesta Política de Privadesa descrivim com recollim les vostres dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les vostres dades personals.
Aquesta Política s’aplica al tractament de les vostres dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepteu les mesures d’aquesta Política, accepteu que tractem les vostres dades personals com es defineix en aquesta Política.

CONTACTE

– Denominació social: QUALITY ÒPTICS, S.L.
– Nom comercial: KROMA ÒPTICS
– CIF: B65753709 – Domicili: Carrer Girona, 103
– e-mail: info@kromaoptics.com

 

PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, cosa que inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

Legalitat: Només recopilarem les vostres Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Limitació de la Finalitat: Només recollirem les vostres dades personals per a les finalitats declarades i només segons els vostres desitjos.
Precisió: Mantindrem les vostres dades personals exactes i actualitzades.
Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les vostres dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
Conservació: Conservem les vostres dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als que s’han recopilat.
Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les vostres dades siguin transferides fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.
Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i els reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
Marketing Directe i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

– Dades de caràcter identificatiu.
– Dades de contacte per poder comunicar-nos amb vosaltres.

També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu a la política de cookies.
Sempre que sol·licitem les vostres Dades personals, us informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les vostres dades personals amb el propòsit de:

– Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats al sector.
– Enviament de comunicacions.

LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les vostres dades personals es poden tractar sempre que:

– Ens hagi donat el consentiment als efectes del tractament. Per descomptat, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
– Per requeriment legal.
– Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privadesa, com ara l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a la nostra news-letter o per la seva condició de client.
– Per ser necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant una relació contractual entre vostè i nosaltres.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Gestió de productes i serveis contractats.
– Enviament d’informació comercial, per via electrònica o no electrònica, relacionada amb els productes i serveis de KROMA ÒPTICS. A títol merament enunciatiu però no limitatiu, ofertes promocions, newsletter, etc.
– Realització destudis de mercat.
– Servei datenció al client, resolució de dubtes, resposta de consultes, presentació de queixes o suggeriments.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat, i en qualsevol cas, mentre es mantingui la relació mercantil.

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb KROMA ÒPTICS per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’Encarregats del Tractament. L’empresa no farà cap cessió, excepte per obligació legal.

KROMA ÒPTICS no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE.

ELS SEUS DRETS
En relació amb la recollida i tractament de les vostres dades personals, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

– Accedir a les vostres dades personals ia qualsevol altra informació indicada a l’article 15.1 del RGPD.
– Rectificar les dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d’acord amb l’article 16 del RGPD.
– Suprimir les vostres dades personals d’acord amb l’article 17 del RGPD.
– Limitar el tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’article 18 del RGPD.
– Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades d’acord amb l’article 20 del RGPD.
– Oposar-se al tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a info@kromaoptics.com
També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa la pot modificar en qualsevol moment. Quan això passi, us avisarem de qualsevol canvi i us demanarem que torneu a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmeu la seva acceptació.